28 Januari 2020

Manispaa ya Ilala yapitisha Bajeti ya Shilingi Bilioni 181.7 kwa mwaka wa fedha 2020/2021

Na: Hashim Jumbe
Baraza la Madiwani la Halmashauri ya Manispaa ya Ilala, leo limefanya kikao maalum cha mapitio ya Bajeti ya mwaka 2019/2020 na mapendekezo ya Mpango na Bajeti ya mwaka wa fedha 2020/2021 wenye Jumla ya Shilingi Bilioni 181.7, ambapo kati ya fedha hizo Shilingi Bilioni 60 sawa na 33.02% ya Bajeti yote ni kutoka kwenye vyanzo vya Mapato ya ndani na Shilingi Bilioni 121.7 sawa na 66.9% ya Bajeti ni ruzuku kutoka Serikali Kuu.

Aidha, Bajeti ya Mapato ya ndani ya mwaka 2020/2021 imeongezeka kwa 5% ukilinganisha na Bajeti ya Shilingi Bilioni 57 ya mwaka 2019/2020, hii imetokana na kuongezeka kwa gharama za uchangiaji huduma za afya pamoja na uwepo wa hospitali mpya ya Wilaya Kivule inayotarajiwa kuanza kutoa huduma hivi punde, ambapo itaongeza mapato sambamba na kituo cha afya cha Mzinga, Zahanati ya Lubakaya, Bangulo, Luhanga na Mbondole.

Katika kuandaa Mpango na Bajeti ya mwaka 2020/2021 Halmashauri ya Manispaa ya Ilala imezingatia Mwongozo wa uandaaji wa bajeti uliotolewa na Hazina mwaka 2019, Ilani ya CCM ya mwaka 2015, Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa miaka mitano, hotuba ya Rais Magufuli ya Novemba 2015, Sheria ya Bajeti Na. 11 ya mwaka 2015, Vipaumbele vya Halmashauri na Maoni ya Wadau mbalimbali.

Aidha, katika makisio ya mpango na bajeti ya mwaka 2020/2021 Halmashauri ya Manispaa ya Ilala imejiwekea vipaumbele kumi na moja (11) huku ikiwa na mikakati saba (7) katika kufanikisha utekelezaji wa mpango na bajeti ya mwaka 2020/2021.

Matumizi ya Mapato ya ndani
Halmashauri ya Manispaa ya Ilala kwa mwaka 2020/2021 kwenye Mapato yake ya ndani inatarajia kutumia fedha kiasi cha Shilingi Bilioni 60 katika mchanganuo ufuatao;
Ø Matumizi mengineyo Shilingi 16,083,233,280 sawa na 26.8%
Ø Mishahara Shilingi 2,311,166,720 sawa na 3.8%
Ø Miradi ya Maendeleo Shilingi 27,591,600,000 sawa na 45.9%
Ø Mapato ya vyanzo fungiwa Shilingi 14,014,000,000  sawa na 23.3%

Makisio ya fedha za ruzuku kutoka Serikali Kuu
Ruzuku ya Shilingi Bilioni 121.7 kutoka Serikali imegawanywa katika maeneo mawili ambayo ni; Matumizi ya kawaida na Miradi ya Maendeleo.

Mchanganuo wa Matumizi ya kawaida kwa fedha za ruzuku
Ø Mishahara Shilingi 91,024,147
Ø Matumizi mengineyo (OC) Shilingi 2,116,869,000

Mchanganuo wa fedha za Miradi ya Maendeleo kwa fedha ya ruzuku
Ø DMDP  TSh. 18,228,375,100
Ø Ujenzi wa Hospitali ya Wilaya TSh. 500,000
Ø Ujenzi wa Miradi Mkakati TSh. 2,500,000,000
Ø Mfuko wa Jimbo 189,180,000
Ø Capitation Grants-Dev 1,868,149,000
Ø School fees compensation grants 1,102,710,000
Ø Responsibility grants 546,600,000
Ø School meals grants 830,843,000
Ø Health sector basket fund 2,865,701,325


21 Novemba 2019

MIAKA MINNE YA RAIS MAGUFULI: ELIMU BILA MALIPO YAWA MKOMBOZI WA MTOTO WA MASIKINI 'Ilala yaongoza uandikishaji'

Na: Hashim Jumbe
ALIWAHI kusema aliyekuwa Rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa “Njia nzuri ya kuwapa pesa masikini ni kuwapa watoto wao elimu iliyo bora” hivyo, Rais Dkt. John Magufuli ameamua kuyaishi maneno haya kwa vitendo kwa kutoa elimu bila malipo kuanzia ngazi ya awali hadi Kidato cha Nne

Aidha, katika kipindi cha miaka Minne cha Serikali ya Awamu ya Tano, inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dkt. John Pombe Magufuli, mambo mbalimbali ya kimaendeleo yameendelea kutekelezwa kama yalivyoainishwa kwenye Mkakati wa Taifa wa kuinua Uchumi, huku Sekta ya Elimu ikiwa ni moja ya Sekta zilizopewa kipaumbele katika ustawi wa Taifa la Tanzania.


Sote tunafahamu, Rais wetu mpendwa Dkt. John  
Magufuli amekuwa mkombozi wa kweli kwa Watanzania wengi wa kipato cha chini ambao walikuwa na wakati mgumu kugharamia masomo ya watoto wao kutokana na hali zao za kimaisha, hivyo elimu bila malipo imekuwa mkombozi wa wengi na teyari imeanza kuleta matokeo chanya yatakayosaidia kuifikia dhamira ya Serikali ya kuleta mapinduzi ya kiuchumi yatakayoibadilisha nchi yetu na kuwa nchi ya uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. 

Ili kutimiza azma hiyo, Serikali imetoa Miongozo na Nyaraka mbalimbali za Elimu inayoelekeza utoaji wa Elimu bila malipo kama moja ya ahadi ya Mheshimiwa Rais Magufuli wakati wa kampeni za mwaka 2015, kwa maana hiyo Elimu bila malipo  ilianza rasmi mwaka 2016 ikiwa ni hatua ya utekelezaji wa Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014 na Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015.

Kwa mujibu wa Sera hiyo ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014 imetamka kuwa Serikali itahakikisha Elimu msingi (Elimu ya Awali hadi Kidato cha Nne) inakuwa ya lazima na bure kwenye Shule za Umma.

Katika kutekeleza azma hiyo, Serikali kupitia Wizara ya Elimu na Ufundi ilitoa Waraka wa Elimu namba 5 wa Mwaka 2015 ambao unafuta ada kwa Elimu ya Sekondari kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha nne kwa Shule za Umma na michango yote katika Elimu msingi, hivyo basi, Waraka huu unafuta Waraka namba 8 wa Mwaka 2011 kuhusu michango Shuleni.

Aidha, Waraka huo wa Elimu namba 5 unafafanua kuwa ‘Serikali  imeamua kutoa Elimu msingi (kuanzia Elimu ya Awali hadi Kidato cha Nne) bila malipo. Azma hii ya Serikali ni sehemu ya utekelezaji wa Sera ya Elimu na Mafunzo ya Mwaka 2014 ambayo ina lengo la kuhakikisha kwamba Watoto wa Kitanzania wenye rika lengwa la Elimu msingi wanapata elimu bila kikwazo chochote ikiwemo ada au michango’

Kuanza kwa utekelezaji wa Elimu msingi bila malipo, Manispaa ya Ilala kupitia Idara ya Elimu Msingi imefanya jitihada mbalimbali za kuboresha Sekta hiyo ili kutoa wigo mpana wa upatikanaji wa Elimu iliyo bora kwa kuboresha Mazingira ya kujifunzia kwa Wanafunzi kwa maana ya kuongeza nyenzo muhimu katika Miundombinu na Samani kama vile vyumba vya Madarasa, Matundu ya vyoo, Ofisi na Madawati.

Uandikishaji wa Wanafunzi wa Shule za Awali
Idadi ya Shule za Awali za Serikali kwa Manispaa ya Ilala hadi kufikia mwaka 2019 zipo 116 na idadi ya Wanafunzi ni 12,834, huku Wanafunzi waliondikishwa kwa kipindi cha miaka Minne kuanzia mwaka 2016 hadi 2019 ni kama ifuatavyo; mwaka 2016  wanafunzi 8,905, mwaka 2017 wanafunzi 10,265, mwaka 2018 wanafunzi 10,051 na mwaka 2019 ni wanafunzi 12,834

Kuongezeka kwa uandikishaji Wanafunzi darasa la Kwanza
Ni ukweli usiopingika kuwa Elimu ya Msingi ni moja kati ya nguzo muhimu ya kujenga maarifa kwa Jamii ili kuchochea maendeleo na kutimiza azma ya Serikali ya Rais Magufuli ya kuhakikisha hakuna mtoto ambaye anafikia rika lengwa anashindwa kwenda shule.

“Kwa miaka Minne sasa, tangu mwaka 2016 hadi 2019 hali ya uandikishaji wa Wanafunzi wa darasa la kwanza imekuwa ikiongezeka mwaka hadi mwaka kufuatia uamuzi wa Serikali kutekeleza Elimu Msingi Bila Malipo (Waraka Na.3 wa mwaka 2016) Idara ya Elimu Msingi Manispaa ya Ilala, imeandikisha Wanafunzi wengi zaidi tofauti na makadirio ya awali, mfano mwaka 2016 maoteo yalikuwa ni Wanafunzi 19,705 waliokuja kuandikishwa darasa la kwanza ni 26,325 sawa na 133.6%, mwaka 2017 maoteo yalikuwa 27,019 waliondikishwa ni 25,425% sawa na 94%, mwaka 2018 maoteo yalikuwa ni 21,662 walioandikishwa ni 31,634 sawa na 146% na mwaka 2019 maoteo yalikuwa ni 25,393 walioandikishwa ni 30,867 sawa na 120%” Bi. Elizabeth Thomas,  Afisa Elimu MsingiManispaa ya Ilala.

Sambamba na uandikishaji huo, lakini pia idadi ya jumla ya Wanafunzi wa Shule za Msingi za Serikali imekuwa ikiongezeka kama ifuatavyo; mwaka 2016 idadi ya Wanafunzi ilikuwa ni 163,903 mwaka 2017 wanafunzi walikuwa ni 176,987 mwaka 2018 wanafunzi walikuwa ni 176,680 na mwaka 2019  idadi ya wanafunzi imekuwa 186,393.

Kwa kuangalia takwimu za uandikishaji wa Wanafunzi wa darasa la Kwanza kwa Shule za Msingi za Manispaa ya Ilala, tunaanza kuona mafanikio makubwa katika sekta ya elimu katika jitihada za Serikali kufuta ujinga pamoja nakutekeleza Malengo Endelevu ya Dunia (SDGs), kwani Elimu bila malipo imetoa fursa kwa watoto wengi walikuwa wakiikosa kutokana na gharama ikiwemo ada na michango mbalimbali kuondolewa.
Uboreshaji wa Miundombinu na Samani
Ongezeko la Wanafunzi limeleta chachu kwa Idara ya Elimu Msingi Manispaa ya Ilala na kupelekea kufanyika jitihada mbalimbali ili kukabiliana na hali hiyo, jitihada hizo ni pamoja na kuanzisha kampeni maalum za kuchangia elimu kwa kushirikisha Wadau mbalimbali wa elimu, huku kampeni hizo zikianzia ngazi ya Wilaya, Mkoa na Kitaifa.

Mpango wa ugawaji wa Madawati uliozinduliwa na Mheshimiwa Rais Magufuli Julai 13, 2016 kutoka kwenye fedha iliyobanwa matumizi ya Bunge ulizidisha hamasa ya kampeni ya uchangiaji Madawati kwa Manispaa ya Ilala hivyo kufanikisha upatikaji wa Madawati 22,403 kati ya hayo Madawati 1,694 yalitoka katika Mfuko wa Jimbo (Majimbo matatu ya Ilala, Ukonga na Segerea). Isitoshe Madawati 2,282 yalitoka kwa Wafadhili ambao ni PEPSI, EWURA, TRA, CRDB, NMB, Jamani Foundation na wengineo. Madawati 1,611 yamepatikana kutoka Serikali Kuu
 
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Pombe Magufuli akimkabidhi Mbunge wa Jimbo la Ilala Mh. Idd Azzan Madawati yaliyotolewa na Ofisi ya Bunge kwa niaba ya Wabunge waliopata mgao huo katika awamu ya kwanza

“Tumefanya uboreshaji mkubwa katika eneo la Miundombinu na Samani katika Shule zetu kwa kushirikiana na Serikali kuu na wadau mbalimbali wa Elimu, kama isemavyo ibara ya 52 ya Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015 inayoelekeza kuimarisha mazingira bora ya kufundishia na kuendelea kuimarisha miundombinu ya shule kama madarasa, vyoo, ujenzi wa nyumba za Walimu na madawati” Afisa Elimu Msingi Manispaa ya Ilala Bi. Elizabeth Thomas

Aidha, katika kipindi cha 2015/2016-2018/2019 Halmashauri imendelea kuboresha mazingira ya utolewaji wa elimu kwa kujenga Madarasa 224, yenye thamani ya TSh. 3,109,000,000/= ujenzi wa matundu ya vyoo  262 yenye thamani ya TSh. 515,010,300/=  umaliziaji wa nyumba 3 za Walimu zenye thamani ya TSh. 75,000,000/= ukarabati wa shule kongwe 10 zenye thamani ya TSh. 258,465,150/= ujenzi wa shule mpya 8 zenye thamani ya TSh. 520,000,000/= na ununuzi wa madawati 7,125  yenye thamani ya Tsh 754,562,500 yote hayo yamefanyika kwa mapato ya ndani (own source)

Sambamba na hilo, lakini pia kupitia fedha za Ruzuku, Halmashauri imejenga madarasa 26 yenye thamani ya TSh 468,602,189/= Matundu ya vyoo 45 yenye thamani ya TSh 71,268,823/= ujenzi wa Shule mpya 2 zenye thamani ya TSh 468,000,000/= umaliziaji wa maboma 18 kwa TSh 225,000,000/= na ukarabati wa shule 4 kwaTsh 366,612,353/=.

 Pia katika kipindi cha 2015/2016- 2018/2019 Halmashauri imepokea fedha kwa ajili ya elimu bila malipo na fidia ya ada jumla ya TSh 4,858,641,260/=

Kupandisha Viwango vya Ufaulu
Kasi ya ufaulu kwa Shule za Manispaaya Ilala imekuwa kubwa kwa kipindi cha miaka minne, hi inikutokana ushirikiano uliopo kuanzia kwa Walimu, Wazazi/Walezi hadi kwa Viongozi.

“Kwa ujumla matokeo ya Mtihani wa kumaliza Elimu Msingi na Upimaji wa Kitaifa Darasa la Nne ni mazuri sana, kwani asilimia za ufaulu zimekuwa zikipanda mwaka hadi mwaka, mfano matokeo ya Mtihani wa kumaliza Elimu ya Msingi kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia 2016 hadi 2018 yalikuwa yakipanda kama ifuatavyo; mwaka 2016 tulishika nafasi ya 17 Kitaifa, na ufaulu wa 81.54%, mwaka 2017 tukapandisha ufaulu kwa kupata 92.46% ikiwa nitofauti ya 10.92% ya mwaka 2016 nakushika nafasi ya 4 Kitaifa, mwaka 2018 tulishika tena nafasi ya 4 Kitaifa kwa ufaulu wa 95.59% ikiwa ni ongezeko la 3.13% tofauti na ufaulu wa mwaka 2017” Bi. Elizabeth Thomas, Afisa Elimu Msingi Manispaa ya Ilala.

Aidha, matokeo ya upimaji wa Kitaifa Darasa la Nne na yenyewe yamekuwa yakipanda kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia 2016 hadi 2018, ambapo mwaka 2016 tulishika nafasi ya 7 Kitaifa kwa ufaulu wa 95%, mwaka 2017 tulishika nafasi ya 17 na ufaulu wa 98.97% ikiwa niongezeko la 3.97% tofauti na mwaka 2016, mwaka 2018 tulishika nafasiya 4 na ufaulu wa 99.56% ikiwa niongezeko la ufaulukwa 0.59% ukilinganisha na matokeo ya mwaka 2017.”
 
Maktaba mpya iliyojengwa Shule ya Msingi Gogo, imesaidia kuongeza ufaulu Shuleni hapo

18 Oktoba 2019

UHAMASISHAJI WA SURUA RUBELLA KATIKA HALMASHAURI YA MANISPAA YA ILALA.

Na Mariam Hassan

Mkurugenzi wa Halmashauri ya Manispaa ya Ilala Bw. Jumanne Shauri amewasisitiza
watendaji wa Kata pamoja na Wenyeviti wa serikali za mitaa kuwahamasisha wananchi
wenye watoto kuanzia miezi 9 hadi miaka mitano (5) kuwapeleka watoto kwenye chanjo
ya Surua Rubella inayotolewa katika Kata 36 pamoja na Mitaa 159 ya Manispaa ya Ilala.

Mkurugenzi aliyaeleza hayo katika kikao cha uhamasishaji pamoja na kuwasisitiza
Watendaji wa kata na wenyeviti wa mitaa kutoa ushirikiano kwa watoa huduma ya
chanjo walioko katika maeneo yao.Pichani ni Mkurugenzi wa Manispaa ya Ilala Bw. Jumanne K. Shauri akiwa
anazungumza na Watendaji pamoja na Wenyeviti wa Serikali za Mitaa.


Mganga Mkuu wa Halmashauri ya Manispaa ya Ilala Dr.Emily Lihawa amesema hadi
zoezi hilo kukamilika Halmashauri inategemea kutoa chanjo ya Surua Rubella kwa
watoto 191,502 pamoja na walengwa wa polio ya Sindano 113,797 zitakazotolewa katka
vituo 182 vikiwa na watoa huduma 910. Vituo vinavyohusika na zoezi hilo ni Zahanati,
Vituo vya Afya, Hospitali na Ofisi zote za Serikali za Mtaa.

Mganga Mkuu wa Halmashauri Dr Emily Lihawa akitoa taarifa ya namna chanjo
zitakavyotolewa katika maeneo yote ya Halmashauri.


Pichani ni wajumbe wa kikao wakiwa ni Watendaji wa Kata pamoja na Wenyeviti wa
Mitaa


Watendaji wa Kata pamoja na Wenyeviti wa Mitaa wakiwa katika kikao

15 Oktoba 2019

Matokeo ya darasa la Saba 2019, Ilala yashika nafasi ya 5

Na: Hashim Jumbe
Baraza la Mitihani Tanzania (NECTA) leo limetangaza matokeo ya mtihani wa kumaliza darasa la Saba, uliofanyika nchini kote tarehe 10 na 11 Septemba, 2019, ambapo Manispaa ya Ilala imeweza kushika nafasi ya 5 kati ya 186 kwa Halmashauri zote zilizofanya mtihani huo.

Akitangaza matokeo hayo, Katibu Mtendaji wa Baraza hilo, Dkt. Charles Msonde amesema "kwa ujumla matokeo yamepanda kwa ufaulu wa ongezeko la 3.78%"

Aidha, kwa upande wa Manispaa ya Ilala ufaulu umeongezeka kutoka 95.59% ya mwaka 2018 hadi 96.77% kwa mwaka huu wa 2019, ikiwa ni ongezeko la 1.18%, ingawaje Manispaa ya Ilala imerudi nyuma kwa nafasi moja kutoka nafasi ya Nne (4) kwa mwaka 2018 hadi nafasi ya Tano (5) kwa mwaka 2019.

Katika matokeo hayo, Jumla ya Wanafunzi 13,698 wa Manispaa ya Ilala kutoka Shule 113 walifanya mtihani huo na waliofaulu ni 13,256 sawa na 96.77%  huku Wanafunzi 442 sawa na 3.33% wakishindwa kufanya vizuri mtihani huo.

Kwa matokeo hayo, inaonesha pia Wasichana wa Manispaa ya Ilala wameweza kupandisha viwango vya ufaulu, kwani idadi ya waliofanya mtihani kwa mwaka 2019 ilikuwa ni 7,061 na waliofaulu ni 6,830 sawa na 96.16% ukilinganisha na mwaka 2018, waliofanya mtihani walikuwa 6,851 na waliofaulu walikuwaa 6,495 sawa na 94.80%.

Kwa upande wa Wavulana na wenyewe wameweza kupandisha ufaulu, kwani waliofanya Mtihani mwaka 2019 walikuwa 6,637 na waliofaulu ni 6,426 sawa na 97.87% ikiwa ni tofauti na mwaka jana, kwani Wavulana walikuwa 6,217 na waliofaulu ni 5,997 sawa na 96.46

12 Oktoba 2019

Mkurugenzi Ilala atembelea vituo vya kujiandikisha wapiga kura, aongoza uhamasishaji

Na: Hashim Jumbe
Mkurugenzi wa Halmashauri ya Manispaa ya Ilala, Bw. Jumanne Shauri, leo ametembelea vituo vya uandikishaji wa wapiga kura na kujionea namna zoezi hilo linavyoendelea katika vituo mbalimbali vya Manispaa ya Ilala.

Aidha, Mkurugenzi Shauri amepongeza mazingira ya vituo hivyo, kwani yamekuwa ni rafiki kwa wanaofika kujiandikisha "hadi sasa changamoto tulizokuwa nazo kwenye zoezi hili la uandikishaji ni mvua iliyonyesha siku mbili za mwanzoni, lakini kwa upande wa vifaa vya uandikishaji tunavyo vya kutosha na makarani wana uweledi wa kutosha wa zoezi hili, hivyo ukifika vituoni ni kama sekunde 30 unakuwa umeshaandikishwa"

Lakini pamoja na ukaguzi wa vituo vya kupigia kura, lakini Mkurugenzi wa Manispaa ya Ilala hajaridhishwa na muitikio wa Wananchi wanaoendelea kujitokeza kwenye zoezi hilo la uandikishaji "bado namba ya Wananchi wanaojitokeza hairidhishi, tumepanga kuandikisha 100% ya maoteo yetu au izidi hapo ili kila Mwananchi mwenye sifa aweze kutumia haki yake ya kikatiba"

Wakati huo huo, Mkurugenzi Shauri ameongeza nguvu ya kuhamasisha Wananchi kujitokeza kwa wingi kwenye uandikishaji, kwa kuamua kuingia mitaani na kutoa matangazo "leo Mkuu wetu wa Wilaya ameingia mitaani na yeye kutoa matangazo ya uhamasishaji Wananchi wakajiandikishe, na mimi nimeongoza Watendaji wangu kupita mtaa kwa mtaa kutoa matangazo"

Mkurugenzi Shauri ameongeza "naamini kwa siku hizi za mwisho wa jumaa uandikishaji kwa Manispaa ya Ilala utaongezeka kwani Wananchi wengi waliokuwa wakikosa muda wa kujiandikisha kutokana na kutingwa na majukumu ya kazi"

Sambamba na hayo, Mkurugenzi Shauri aliendelea kuwaasa Wananchi kutokubali kurubuniwa na Watu wasiowatakia mema "tumesikia kuna Watu wanapita kuwarubuni kuwa msijitokeze kujiandikisha, niseme Watu hao hawawatakii mema, nendeni mkajiandikishe mpate sifa ya kuchagua Viongozi mnaowataka, kwani maendeleo yanaanza kupangwa ngazi ya mtaa"
6 Septemba 2019

IDARA YA AFYA MANISPAA YA ILALA YAWASILISHA TATHMINI YA MRADI WA TCI

Na: Judith Damas na Rafiki Ally
Idara ya Afya Manispaa ya Ilala imewasilisha tathmini ya mradi wa TCI kwa Mkurugenzi wa Manispaa hiyo leo tarehe 6 Septemba 2019 katika ukumbi wa Arnatouglou Mnazi Mmoja Jijini Dar es salaam. Kupitia kikao hicho Mganga Mkuu wa Manispaa ya Ilala Dkt Emily Eliewaha ameelezea lengo la mradi huo wa TCI kuwa ni kuhimiza masuala ya uzazi wa mpango, lishe bora na huduma rafiki kwa vijana katika Manispaa ya Ilala.

Akifungua kikao hicho kwa niaba ya Mkurugenzi wa Manispaa ya Ilala, Bi. Tabu Shaibu amewapongeza idara ya afya kwa kuanzisha mradi huo ambao unaleta matokeo chanya kwa wananchi wa Manispaa ya Ilala na hivyo kusisitiza juu ya suala la lishe bora ili kuweza kuzuia vifo vya mama na mtoto kwa lengo la kuongeza nguvu kazi katika jamii.

Aidha, Bi. Tabu Shaibu ametoa wito kwa wajumbe wa mradi huo wa TCI hususani wajumbe wa huduma rafiki kwa vijana waweze kutumia mbinu za kiteknolojia zaidi ili kuboresha huduma hii, pia amewahimiza wajumbe hao kushirikiana na watu wa TEHAMA ili kukuza mradi huo na kuhakikisha huduma hii huwafikia vijana wengi wa Manispaa ya Ilala na  Nchi kwa ujumla kwa muda muafaka.

Akitoa taarifa za utekelezaji wa mradi huo, Mratibu Msaidizi wa huduma za afya ya uzazi na mtoto, Bi. Edith Kijazi amesema kuwa mradi huo umefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwani wameweza kutoa elimu ya uzazi wa mpango katika vyombo mbalimbali vya habari kama TBC1, Sibuka Maisha, City FM na Clouds radio. Pia wajumbe wa mradi huo wa TCI wamefanikiwa kutoa elimu katika shule mbalimbali na vyuo kwa kuanzisha vikundi kama vile Chuo cha Kampala, Muhimbili na Kitunda Sekondari kwa lengo la kuwasaidia vijana wa maeneo hayo kuwa mabalozi wa vijana wengine.

Akitoa ufafanuzi zaidi juu ya mpango huo unavyo fanya kazi Bi. Rose Mzava amesema kuwa mradi huo umefanikiwa kwa kiasi kikubwa kwani kumekua na ongezeko kubwa la wateja ukilinganisha na mwaka 2017 ambapo 2017 kulikua na wateja 69185 hivyo kuongezeka wateja 12013 na hivyo kufikia idadi ya wateja 81198 mnamo mwaka 2018. Hata hivyo Bi. Mzava ameainisha vituo ambavyo vimeonesha juhudi za utendaji kazi kuhusu mpango huo kwa kuwa na wateja wengi zaidi kuliko vituo vingine, vituo hivyo ni Kiwalani, Buyuni na Buguruni. Akiendelea kutoa ufafanuzi huo Bi. Mzava ametoa ombi kwa Mkurugenzi wa Manispaa ya Ilala kutenga bajeti ya siku ya uzazi wa Mpango Manispaa ya Ilala ili kuboresha mpango huo.


Kwa niaba ya Mkurugenzi wa Manispaa ya Ilala, Bi. Tabu Shaibu amekabidhi zawadi kwa wakuu wa vituo hivyo vilivyo fanya vizuri katika utekelezaji wa mpango huo kwa kuwapa vyeti na mshindi wa kwanza ambaye ni mwakilishi wa kituo cha kiwalani akipokea zawadi ya kombe na cheti, pia baadhi ya wajumbe kama vile Janeth Jela, Steven Mapunda na Flora Amosi wamepewa zawadi ya vyeti kwa kuwa wabunifu na kujituma zaidi katika kazi kwani wametoa elimu ya uzazi wa mpango katika vituo mbalimbali kama vile kambi za Jeshi na vituo vya watoto yatima.2 Septemba 2019

MRADI WA SOKO JIPYA LA KISUTU LITAKAVYOLETA NEEMA MANISPAA YA ILALANa Lulanga Merecheades, Esha Mnyanga na Ruth Thomas.

Manispaa ya Ilala jijini Dar es salaam ipo katika utekelezaji wa Mradi wa Ujenzi wa Soko la kisasa la Kisutu.  Soko hilo linajengwa na kampuni ya M/S Mohammed Builders litakalo gharimu jumla ya TSh 13.4 Bilioni fedha kutoka Serikali kuu.

Soko hilo lipo katika hatua ya awali ya ujenzi. Akizungumzia ujenzi wa Mradi huo Mchumi wa Manispaa ya Ilala na Mwenyekiti wa timu ya Usimamizi wa Soko la Kisutu Beatha Ezekia amesema Soko hilo litachukua muda wa miezi 18 hadi kukamilika kwake,  linajengwa katikati ya mji kwani ndiyo kitovu cha uchumi wa mkoa wa Dar es Salaam na kukamilika kwake kutachukua wafanyabishara zaidi ya 500, na watakuwa wakifanya biashara zao katika vitengo tofauti tofauti kulingana na bidhaa zao.

Ujenzi wa soko hilo ni mpango wa Serikali katika Kuhakikisha kwamba Serikali za Mitaa zinajitegemea kwa mapato yake ya ndani, hivyo kupitia Mradi huu wa soko la kisasa Kisutu Halmashauri ya Manispaa ya Ilala itaweza kupunguza utegemezi wa kibajeti kutoka Serikali Kuu kwa kuongeza mapato yake ya ndani, kutengeneza fursa za ajira kwa wananchi Wa Manispaa na Mkoa kiujumla.

Mbali na uwepo wa shughuli za kiuchumi kama uuzaji wa nafaka, matunda, mbogamboga, kuku hai wa kisasa na asili, uchinjaji kuku, huduma ya Baba na Mama lishe,  kutakuwepo  na maduka mbalimbali, Ukumbi mkubwa wa mikutano pamoja na ofisi mbalimbali. Soko hilo linajengwa kisasa zaidi katika kutimiza Mahitaji mbalimbali ya wakazi wa Jiji la Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla watakaofika kupata huduma mahali hapo.